De singels vormen een soort halve ring rond het centrum van de stad. Ooit was dit de plaats van de wal die de stad omringde als bescherming tegen de buitenwereld. Op enkele plaatsen was er een toegangspoort in deze wal. Hiervan is alleen de Sabelspoort nog overgebleven.

In het begin van de 19e eeuw werd besloten de hoofdwal en de poorten af te breken en een aantal grachten te dempen. Op die manier kon Arnhem uitbreiden. De singels hebben nog steeds een prachtige uitstraling en zijn een visitekaartje voor de stad.