Copyright

Arnhem2Day vertegenwoordigt een samenwerking met diverse tekst en beeld auteurs. Al het beeldmateriaal van de auteurs van Arnhem2Day vallen onder dezelfde copyright.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Arnhem2Day. Wanneer er wel toestemming is gegeven, mag onder welke reden dan ook, nooit het watermerk met de tekst “Arnhem2Day” worden verwijderd.