Disclaimer

Disclaimer voor Arnhem2Day.nl

Arnhem2Day, hierna te noemen A2D, verleent u hierbij toegang tot Arnhem2Day.nl en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.

A2D behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
A2D spant zich in om de inhoud van Arnhem2Day.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op Arnhem2Day.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van A2D.

In het bijzonder zijn alle prijzen op Arnhem2Day.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op Arnhem2Day.nl. A2D oefent hierop niet persé voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via “contact” in het menu of mail naar: Redactie@Arnhem2Day.nl.

Voor op Arnhem2Day.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan A2D nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij A2D en haar licentiegevers.

De inhoud van Arnhem2Day.nl is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Verantwoording:
De (redactie)leden van Arnhem2day baseren zich in hun publicaties op eigen onderzoek en interviews en maken gebruik van eigen fotomateriaal en/of fotomateriaal dat op vrijwillige basis is aangeleverd door leden of bezoekers van Arnhem2Day en haar sociaal media.

Voorts maakt Arnhem2day gebruik van openbare bronnen, zoals geldersarchief.nl, arnhem.nl, degelderlander.nl, wikipedia.nl etc.
Daarnaast hebben wij toestemming om arneym.nl als bron te mogen gebruiken.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.