De Korenbeurs

Tot 2018 zat Focus Filmhuis in dit pand op de Korenmarkt. Gebouwd in 1899 in eclectische stijl (baksteenarchitectuur met o.a. neogotiek en neorenaissance). De architect was (vermodelijk) J.W. Boerbooms.

Al in de 13de eeuw wordt Arnhem genoemd als een handelsplaats voor graan. In 1845 besloot de Arnhemse Gemeenteraad om de graankooplieden beschutting te bieden bij hun handel. Op de Korenmarkt werd het jaar daarop een open galerij gebouwd: een koepeldak, welke rustte op 80 ijzeren palen. De kosten hiervoor bedroegen f 7.600,00.
In 1899 lieten B & W voor f 22.000,00 de Korenbeurs bouwen. De galerij werd afgebroken en in het nieuwe gebouw vond vanaf 1900 de graanhandel plaats tot het begin van de Eerste Wereldoorlog (1914).
In 1916 werd het pand in gebruik gegeven aan de kunstvereniging “Artibus Sacrum’, De vereniging hield o.a. tentoonstellingen in de voormalige Korenbeurs. De latere directeur van het Gemeentemuseum, Johan Mekkink, had er ook zijn atelier. Toen het gebouw de functie van beurs verloor, werd in de beurszaal een verdieping ingebouwd.
Van 1973 tot 2018 was in het gebouw het Filmhuis Arnhem (Focus) gevestigd.

In november 2005 werd met de bouw van een derde zaal (72 zitplaatsen) op de begane grond achterin het gebouw begonnen. Het Filmhuis Arnhem beschikte al over een zaal met 118 plaatsen en een kleine zaal waar 54 bezoekers terechtkunnen. Met de uitbreiding en renovatie was 250.000 euro gemoeid. Het Arnhemse Filmhuis wilde zich in de toekomst ook anders gaan presenteren. De nieuwe naam werd begin januari 2006 onthuld toen het vernieuwde Filmhuis officieel in gebruik werd genomen. Op vrijdag 17 februari 2006 werd de nieuwe naam ‘Focus Filmtheater Arnhem’ met een openingsfeest gevierd. In dezelfde tijd maakte directeur Henk Bitter bekend dat het filmtheater voor de zoveelste maal haar ondergang tegemoet ging, nu door het schrappen van de gesubsidieerde ID-banen.


Korenbeurs Wapen

Wapen Korenbeurs

Het stadswapen van Arnhem zoals afgebeeld op de Korenbeurs op de Korenmarkt

“Van lazuur beladen met een dubbelden arend van zilver, gebekt en geklauwd van goud.
Het wapen gedekt met een kroon van goud met 5 fleurons en vastgehouden van weerskanten door een staande leeuw.
NB: De leeuwen zijn van natuurlijke kleur en aanziend.”
Hoge Raad van de Adel, 20 juli 1816.