Hoogkamp

, ,

Volgens de indeling van de Gemeente Arnhem vallen onder de wijk Hoogkamp de buurten Burgemeesterswijk, Transvaalbuurt, Hoogkamp, Sterrenberg, Gulden Bodem, Sonsbeek en Zypendaal. Arnhem2day kijkt hier anders tegen aan. 

Gulden Bodem

De Burgemeesterswijk en de Transvaalbuurt werden met name gebouwd eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, dus vóór de 1e Wereldoorlog (1914-1918). Deze laatste twee wijken hebben wij als aparte wijken reeds behandeld, omdat zij een eigen historie (en architectuur) hebben; kijk maar op de site. Gulden Bodem, Sterrenberg en Hoogkamp werden gebouwd na de 1e Wereldoorlog vanaf circa 1920, zijn dus van jongere datum en hebben niet zo’n lange historie en zijn niet zo veelzijdig als de Burgemeesterswijk en de Transvaalbuurt.
Sonsbeek en Zypendaal zijn parken, weinig of niet bewoond.

Ontstaan parken
Tussen circa 1870 en 1900 was er sprake van een grote internationale landbouwcrisis. Landarbeiders trokken op zoek naar werk naar de grote steden. In Arnhem steeg het inwonertal in die tijd van circa 32.000 in 1880 naar 57.000 tot 1900 (stijging van 78%). Tegelijkertijd kwamen ook de grootgrondbezitters in financiële problemen. Rondom Arnhem gingen de landgoederen Klarenbeek, Sonsbeek, Zypendaal, Sterrenberg, De Hoge Kamp, Warnsborn, Mariënborn en Hulkestein in andere handen over.
Voor een deel zijn ze behouden gebleven doordat ze werden gekocht door de Gemeente Arnhem. Zodoende zijn de bekende parken Sonsbeek, Zypendaal, Gulden Bodem en Klarenbeek rond de stad ontstaan.
De parken zijn reeds uitvoerig aan de orde gekomen. Meer weten: kijk op onze site onder Parken.

Voor een belangrijk deel zijn de landgoederen indertijd ook verkocht aan particuliere exploitatiemaatschappijen die er in opdracht woningen bouwden. Er werd planmatig gebouwd; er werden door de gemeente eisen gesteld aan zaken als bestrating, verlichting, riolering en het stratenpatroon.
We zullen zien dat Gulden Bodem, Sterrenberg en Hoogkamp sterke overeenkomsten vertonen.

Sterrenberg

Gulden Bodem, Sterrenberg en Hoogkamp
Deze drie buurten vind je in het noorden van Arnhem. Ze worden begrensd door de Schelmseweg, Amsterdamseweg en Zypendaalseweg en in het zuiden door de Burgemeesterswijk.
In totaal wonen er circa 4100 mensen.
Het zijn echt lommerrijke, rustige, ruim opgezette woonwijken met luxe woningen. Er zijn weinig voorzieningen voor wat betreft winkels en horeca. Het is hier goed wonen.
Door de drie buurten loopt een grote verbindingsweg: de Bakenbergseweg.

Gulden Bodem dankt haar naam aan het landgoed met dezelfde naam. Gulden Bodem zou verwijzen naar de vruchtbare bodemsoort (löss) in die wijk. Ook wordt vandaag de dag de link gelegd met de gulden; Nederlands betaalmiddel vóór de komst van de euro. Het is een chique buurt met huizenprijzen in de hoge(re) prijzenklasse. Straten vernoemd naar beroemde Nederlandse schilders (o.a. Rembrandt, Van Goyen, Van Ruijsdael) vind je hier. Deze wijk werd gebouwd in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw; een tweede fase werd gebouwd in de vijftiger jaren. Het prachtige Jachthuis op het landgoed werd in de jaren zestig gesloopt.

Sterrenberg dankt haar naam aan het landgoed Sterrenberg: een landgoed dat tussen de Bakenbergseweg en de Amsterdamseweg lag. Het sterrenbos op het landgoed was een stervormig stelsel van 10 beukenlanen, welke alle richtingen uitgingen.
Met de bouw van woningen in deze villawijk werd gestart rond 1935 en de wijk kwam in haar geheel gereed na 1945. Ook hier vind je straten vernoemd naar beroemde Nederlandse schilders, zoals Toorop, Weissenbruch en Bosboom.
Het stedenbouwkundig plan van deze wijk is van de hand van de bekende Arnhemse architect Willem Diehl. Wil je meer over Willem Diehl te weten komen: kijk onder Bekende Arnhemmers op onze site.
Huis Sterrenberg bestaat nog steeds en ligt aan de Tooropstraat 41.

Hoogkamp

Hoogkamp dankt haar naam aan het (voormalig) huis de Hoogekamp, hoek Amsterdamseweg-Bakenbergseweg. Qua inwonertal is dit de grootste van de drie wijken/buurten; circa 1900 inwoners.
Het is een typische ruim opgezette woonwijk met luxe huizen gebouwd in de jaren 1930, met een duidelijk rastervormig stratenpatroon. Hier zijn ook weer straten vernoemd naar Nederlandse schilders, zoals Van Gogh, Breitner, Mesdag, Israëls en Mauve.
Opmerkelijk is dat midden tussen meerdere huizenblokken (situering Breitnerstraat) een klein knus tenniscomplex ligt; zie www.tvdehoogkamp.nl.

Gelijkenis drie wijken
Ze zijn alle drie gebouwd op voormalige landgoederen. Alle drie ruim opgezette, rustige, groene wijken met luxe woonhuizen. Huizen met name gebouwd tussen 1920 en 1940. Gebouwd in een tijd dat de gemeente steeds meer eisen ging stellen aan particuliere woningbouw, aan zaken zoals wijkindeling (stratenplan), bestrating, riolering en verlichting. Daarnaast komen in de drie wijken veel straatnamen voor met namen uit de Nederlandse schilderkunst.
De nabijheid van de parken Gulden Bodem, Sonsbeek en Zypendaal maken dat het hier goed wonen is.

Meer weten over Gulden Bodem, Sterrenberg en Hoogkamp, kijk op hun gezamenlijke website www.penseelstreek.nl. Een toepasselijke naam gezien de vele straten vernoemd naar Nederlandse schilders in de drie wijken.