Meinerswijk

Een gebied dat al jaren in beweging is. Stadsblokken-Meinerswijk betreft een uiterwaardengebied op de zuidelijke oever van de Rijn.
Hoewel het gebied tegenover het centrum van Arnhem ligt, is Meinerswijk voor veel mensen nog onbekend terrein, terwijl het talloze mogelijkheden biedt. In Meinerswijk grazen Galloways en Konikpaarden en ook kleinere zoogdieren als bevers en vossen zijn hier te vinden.

Waar men bang was dat de natuur plaats zou moeten maken voor bebouwing, zijn inmiddels mooie plannen voor de toekomst gemaakt. De Rijnoevers zullen nog groener worden, want er komt juist meer ruimte voor natuur, de rivier en stranden. Het voormalig fabrieksterrein zal een natuurlijk rivierduineiland worden en er zal onder andere een bezoekerscentrum komen.

Maar Meinerswijk is meer dan een plan voor de toekomst. Meinerswijk is geschiedenis. Al aan het begin van onze jaartelling werd hier een fort gebouwd om de noordgrens van het Romeinse Rijk te verdedigen. In de Middeleeuwen kende Meinerswijk als centrale punt het ‘kasteel van Arnhem’. Zowel Maarten van Rossum en Barthold van Gent hebben hier gewoond. Later in de negentiende eeuw werden er drie steenfabrieken in het gebied gebouwd. Hiervan zijn bepaalde delen nog steeds aanwezig.

Tot slot werd in Meinerswijk begin jaren ’50 een deel van de IJssellinie aangelegd. Het betreft een verdedigingslinie die van Nijmegen tot Zwolle liep, om de Russen te hinderen bij een eventuele aanval.

Restanten van de IJssellinie

Foto links: een brug met eronder stuwen om het water af te sluiten
Midden: Een van de paar bunkers
Rechts: Restant van de trambaan voor aanvoer van materiaal.