Molenbeke

De wijk Molenbeke ligt in het oosten van Arnhem, vlakbij de Steenstraat en Station Velperpoort. De wijk wordt begrensd door de Velperweg, de Schavenmolenstraat (feitelijk de spoorlijn Arnhem-Zutphen) en de Vosdijk (tegenover het voormalig fabrieksterrein Enka/Akzo-Nobel). Deze kleine karakteristieke wijk telt nu circa 1.100 inwoners. Een oase van rust.

Het gebied dat nu Molenbeke heet, was oorspronkelijk een Gelders leengoed en wordt voor het eerst in de geschiedenis vermeld in 1326, het jaar dat ene Riquin Ploch het van Graaf Gelre in leen hield. Daarna vermeldt de geschiedenis dat het gebied Hanenbongert (boomgaard) heette. Die naam zou afkomstig zijn van een 14e eeuws geslacht De Hair. Er zou indertijd een waterkorenmolen hebben gestaan langs de Velperweg. In 1556 wordt als leenheer genoemd ‘Van Zuylen van Nyevelt’ en in 1633 ‘Van Lynden’. In het jaar 1658 is het gebied bevrijd van leenplicht.
In de 19e eeuw wordt dit landgoed, ook wel buitenplaats, voor het eerst Molenbeke genoemd. Het beekje in Molenbeke loopt onder de spoordijk door en verdwijnt uiteindelijk in het riolenstelsel van de naastgelegen wijk Het Broek.

Van architectonische waarde zijn de panden aan de Sasboutstraat 18 en 20. Deze panden gebouwd in de stijl van Jugendstil (Art Nouveau) dateren van rond 1900 en zijn gebouwd naar ontwerp van de Arnhemse architect W.J. Eich. Destijds waren de panden in gebruik als stoeterij van de remise van de paardentram. Op 30 december 1879 werd de Arnhemse Tramweg Maatschappij opgericht. Vanaf mei 1880 exploiteerde deze een normaalspoor paardentramlijn in Arnhem. Er waren 2 stadslijnen en een buitenlijn naar Velp met een totale lengte van 12 kilometer. In 1911 werd de GETA opgericht (Gemeentelijke Electrische Tram Arnhem) en in de loop van 1912 verdween de paardentram voor altijd uit het stadsbeeld.

Eind 1800, begin 1900 begint Arnhem qua inwonertal fors te groeien. Rond 1930 wordt Molenbeke (zoals ook b.v. Hoogstede, Wellenstein en Angerenstein) als bouwplaats ontsloten. Dit is de tijd dat Salomon de Monchy burgemeester is van Arnhem. De meeste huizen uit de wijk dateren ook uit de jaren 30. Door de jaren is de wijk uitgebreid met b.v. appartementen. In 2008 werd een uitbreiding van de Schavenmolenstraat gerealiseerd.

Het pomphuis met brug (rioolgemaal) aan de Schavenmolenstraat is gebouwd tussen 1925-1935. Het rioolgemaal is gesitueerd in een langgerekte waterloop, die ligt ingeklemd tussen de spoordijk en de Schavenmolenstraat. De waterloop zal destijds gegraven zijn voor de waterhuishouding van de nieuwe woonwijk in dit laag gelegen broeklandgebied. Het gebouw is in interbellum-architectuur gebouwd met invloeden van het traditionalisme en het zakelijk expressionisme (w.o. Noors metselverband). Hoewel je het niet zou zeggen, is dit gebouw met brug (volgens kenners) van architectuurhistorische, stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarde.

In 1941 wordt er een eenvoudige kerk gebouwd door de Oud-Katholieke Kerk van Nederland aan de Adolf van Nieuwenaarlaan 3. De parochie draagt de naam van Sint Willibrordus, een katholieke bisschop en missionaris van Angelsaksische (Engelse) afkomst die leefde van 658 tot 739 en ook in Nederland het katholieke geloof verkondigde. Willibrordus staat ook bekend als de ‘apostel der Friezen’, soms ook als ‘apostel van de Lage Landen’. De kerk is eenvoudig van opzet, zo zijn alle oorspronkelijke ornamenten in de kerk van smeedijzer. De kerk heeft de grondstructuur van een basiliek en maakt een tijdloze indruk. De kerk doet nog steeds dienst als kerk, ook als Church of England (Anglicaanse Kerk) en is sinds mei 2017 ook in gebruik voor vieringen van de Evangelisch-Lutherse gemeente Arnhem.
De Oud-Katholieke Kerk van Nederland is iets anders dan de Rooms Katholieke Kerk Nederland. Kijk voor verdere informatie over de Oud-Katholieke Kerk Nederland op www.arnhem.okkn.nl

Aan de Vosdijk 32 is de ALTB (Arnhemsche Lawn Tennis Bond) gevestigd. De club bestaat sinds 1902, dus ruim 115 jaar. De ALTB huurt haar accommodatie van de Stichting Sportpark Molenbeke. Er zijn 14 buitenbanen en 8 binnenbanen in de tennishal, zie www.altb.nl. Dus als je een balletje wilt slaan.

Deze kleine wijk van Arnhem heeft dus een lange geschiedenis en vormt een oase van rust.