Presikhaaf

De wijk Presikhaaf ligt in oosten van Arnhem en wordt begrensd door de A12, de Pleijroute en de spoorlijnen naar Dieren en Zevenaar. De wijk ligt als het ware als een taartpunt tussen de wijken Arnhemse Broek / Industrieterrein Het Broek en Velperweg e.o. en is opgedeeld in Presikhaaf West en Presikhaaf Oost.
De totale wijk telt bijna 16.000 inwoners.

Geschiedenis
In de middeleeuwen was het landgoed eigendom van de Graaf van Gelre. In 1354 kwam het grondgebied in eigendom van ene Sander van Presichaven. Ook vermeldt de geschiedenis dat van 1380 tot 1450 het gebied in handen zou zijn geweest van de familie Van Presichhave, die haar naam aan het landgoed zou hebben geschonken. Rond 1400 is er ook een zusterkloosterorde Bethanië gevestigd. Rondom Arnhem vinden we in die tijd vele katholieke religieuze ordes, zoals b.v. in de wijken Monnikenhuizen en Schaarsbergen en in het ‘centrum’ van Arnhem zelf. In de 17e eeuw  wordt het klooster gesloopt. Hoe dan ook: Presikhaaf met haar boerderijen en haar park is tot circa 1950 een landgoed gebleven.

Na de 2e Wereldoorlog (1940-1945) had de Gemeente Arnhem dringend behoefte aan woningen; er was een woningtekort. De wijk Presikhaaf is in de wederopbouwtijd ontworpen om dit naoorlogse woningtekort te verminderen. Ook veranderende stedenbouwkundige inzichten (scheiding van wonen en werken) lagen mede ten grondslag aan de nieuwbouw van deze wijk.

De wijk Presikhaaf na 1950
Met de start van de bouw van woningen is begonnen in 1950 en de wijk wordt vandaag de dag  opgedeeld in Presikhaaf West en Presikhaaf Oost, die op hun beurt weer worden ingedeeld.
Presikhaaf West bestaat uit de buurten Presikhaaf I, II en III.  Presikhaaf Oost bestaat uit de buurten ‘Over het Lange Water’ (ook wel Presikhaaf IV) en Elsweide (ook wel Presikhaaf V).

Presikhaaf I en II
Start woningbouw: Presikhaaf I vanaf 1950, Presikhaaf II vanaf 1956.
Presikhaaf I en II liggen tussen de Laan van Presikhaaf en de twee spoorlijnen naar Dieren en Zevenaar. Aan de Laan van Presikhaaf en de IJssellaan werden toen met name portiekflats en maisonettes gebouwd. Grote delen hiervan zijn inmiddels gesloopt en vervangen. Achter de flats zien we met name laagbouw.

Presikhaaf III
Start  woningbouw: vanaf 1959.
Ook in deze buurt weer afwisseling van hoog- en laagbouw.

Kerken, woningen, scholen en een verzorgingshuis in Presikhaaf I, II en III werden vanaf begin 2000 gesloopt. Na pakweg 50 jaar bleken veel gebouwen aan renovatie/vervanging toe te zijn. Er kwamen nieuwe gebouwen voor in de plaats. Nieuwbouw bleek goedkoper dan renovatie. Gemeente en woningbouwcorporaties willen alle drie buurten leefbaarder, gevarieerder en aantrekkelijker maken.

Over het Lange Water (Presikhaaf IV)
Deze buurt (in Presikhaaf Oost) ligt oostelijk van de Weg naar ’t Lange Water en westelijk van de A12. De buurt is opgebouwd uit een aantal verschillende woontypen. Deze buurt is ten opzichte van Presikhaaf West ruimer van opzet en kent de nodige parkruimte. In Presikhaaf IV ook een combinatie van flats en eengezinswoningen met tuin. In deze buurt zijn ook een sporthal en sportpark gevestigd.

Elsweide (Presikhaaf V)
Deze buurt kwam gereed eind 1960 / begin 1970. We zien veel schakelwoningen en woonerven.

Meerdere woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars bouwden er. Ook particulieren kochten er kavels en lieten daarop hun eigen huis bouwen. Ook vinden we in deze wijk de HAN: de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Er is sportpark Elsweide waar gevoetbald en getennist kan worden.

Winkelcentrum Presikhaaf
Het hart van de wijk Presikhaaf wordt gevormd door het winkelcentrum Presikhaaf, geopend in de jaren 1960. De stedenbouwkundige opzet was gebaseerd op het systeem van de Lijnbaan in Rotterdam. Eigenlijk was dat een groot opgezet winkelcentrum naar Amerikaans voorbeeld (shopping mall). Presikhaaf bestaat uit een langgerekt voetgangersgebied met aan weerszijden winkelbebouwing, dat aan de uiteinden uitmondt in pleinen. Aan de achterzijde van de winkelstrip bevinden zich parkeergebieden. Boven de winkels werden zogenaamde maisonettes gebouwd.

Winkelcentrum Presikhaaf was in de jaren 1960 een unicum in oostelijk Nederland, het trok bezoekers uit de hele stad Arnhem en omringende plaatsen.

In de loop der jaren is het winkelcentrum meerdere keren aangepast aan de eisen van de tijd. Onlangs nog heeft de eigenaar van het winkelcentrum het totale centrum grondig gerenoveerd.

Een voetgangersbrug verbindt het winkelcentrum met het aan de overzijde van de IJssellaan gelegen Park Presikhaaf. Dit park hebben wij uitvoerig behandeld in de rubriek Parken van onze site, we verwijzen je daarnaar.

De wijk Presikhaaf is gebouwd vanaf de 50-er jaren uit de vorige eeuw.
De wijk kent dus nog niet zo’n lange geschiedenis. Maar wil je meer over de wijk weten, kijk dan op www.presikhaafnet.nl