Salomon de Monchy

Salomon Jean René de Monchy (1880-1961):
Uitbreiding van Arnhem – ‘De sprong over de Rijn’.

Salomon Jean René de Monchy, een ambtenaar van stand, was Burgemeester van Arnhem van 1921 tot 1934. Alhoewel geen Arnhemmer (hij werd geboren in Rotterdam) willen wij hem toch rekenen tot de Bekende Arnhemmers.

Arnhem breidde tussen 1900 en 1920 uit, vanwege de toename van de bevolking, richting het noorden van de stad. De Monchy was hier niet bepaald blij mee. Verdere uitbreiding van de stad naar het noorden zou ten koste gaan van veel natuur(landschap).
Hoewel er kritiek was ging verdere groei van Arnhem nu richting Zuid. Ongeveer rond 1925 werd de polder ’t Broek bebouwd; deze wijk werd een succes.
Het landgoed Zijpendaal werd door de Gemeente aangekocht, waardoor bebouwing op die plaats niet meer mogelijk werd. De natuurlijke omgeving werd daar dus gespaard.

Het grootste en belangrijkste project van De Monchy werd woningbouw aan de zuidkant van de rivier de Rijn. De polder Malburgen was bestond in die tijd nog uit uiterwaarden. Als het water hoog was, dan stond een gebied van meer dan twee kilometer breed onder water. Het Rijk was van plan een brug over de Rijn aan te leggen. Om die brug vanuit het zuiden voor auto’s bereikbaar te maken, moest een hoge dijk door de uiterwaarden worden aangelegd. De Monchy stelde voor die dijk niet aan te leggen, maar de polder Malburgen in te dijken. Arnhem had met de indijking van Malburgen haar sprong over de Rijn gerealiseerd. Met de bouw van huizen werd gestart en vóór de 2e Wereld Oorlog (1940-1945) had Malburgen al zo’n 4000 inwoners.

De Monchy redde eigenlijk dus de Arnhemse natuurgebieden en gaf Arnhem een nieuwe bouwrichting; naar het zuiden. Al met al reden om De Monchy tot de Bekende Arnhemmers te rekenen.
Vandaag de dag is Arnhem qua uitbreiding nog steeds op de zuidkant van de stad georiënteerd. De nieuwe wijk Schuytgraaf is daar een voorbeeld van.

De Monchy verliet in 1934 Arnhem om in datzelfde jaar burgemeester van Den Haag te worden. Hij was daar burgemeester van 1934 tot 1940 en in 1945/1946. Hij overleed in 1961, 81 jaar oud.

Als je vanuit het centrum van de stad over de John Frostbrug naar Arnhem-Zuid rijdt, is het eerste plein dat je tegenkomt het De Monchyplein. Hier werd in augustus 1936 een groot monument ter ere van de voormalige burgemeester onthuld. Tijdens de reconstructie van het plein in 1967 werd het monument afgebroken en niet meer herbouwd.