Spoorbrug

De dubbelsporige stalen spoorbrug over de Rijn biedt de spoorwegverbinding tussenstation Arnhem, station Arnhem Zuid en verder richting Nijmegen. 

De brug bestaat uit vijf aanbruggen aan de noordzijde, een boogbrug over de rivier en een aanbrug aan de zuidzijde. Aan de noordzijde van de rivier loopt de spoorlijn langs de gemeentegrens door de Rosandepolder, aan de zuidzijde vormt deze de scheiding tussen de wijken Elderveld en De Laar aan de oostkant en Schuytgraaf aan de westkant.