De singels

een prachtige uitstraling & visitekaartje voor de stad

De singels vormen een soort halve ring rond het centrum van de stad. Ooit was dit de plaats van de wal die de stad omringde als bescherming tegen de buitenwereld. Op enkele plaatsen was er een toegangspoort in deze wal. Hiervan is alleen de Sabelspoort nog overgebleven. De singels hebben nog steeds een prachtige uitstraling en zijn een visitekaartje voor de stad.

Janssingel - Arnhem2Day - Gelders Archief

Gelders Archief

Geschiedenis

In het begin van de 19e eeuw werd besloten de hoofdwal en de poorten af te breken en een aantal grachten te dempen. Op die manier kon Arnhem uitbreiden en hoopte het gemeentebestuur dat de stad ook aantrekkelijk zou worden voor welgestelde particulieren. Een van de nieuwe plannen was de aanleg en bebouwing van singels en plantsoenen.

De binnensingels werden als eerste gebouwd. De panden die hier kwamen, met hun rug naar de stad gekeerd, hadden een prachtig uitzicht op de nieuwe plantsoenen en de grotendeels nog open landerijen die zich uitstrekten ten noorden van de stad.

Aan het einde van de 19e eeuw was de grootste bouwgolf voorbij en was er een ring ontstaan van singels, boulevards en parkachtige plantsoenen, afgewisseld met pleinen en omzoomd door een lintbebouwing van witgepleisterde herenhuizen en villa’s.

Tegenwoordig zijn de binnensingels vooral voor het openbaar vervoer, fiets- en bestemmingsverkeer en de buitensingels voor het doorgaande verkeer.

Vanaf de Rijn komend, vinden we eerst de beide Eusebiussingels, daarna de Velperbinnen- en Velperbuitensingel en tenslotte de Jansbinnen- en Jansbuitensingel. De singels worden onderbroken of afgesloten door pleinen: Airborneplein, Velperplein, Willemsplein, Nieuwe Plein en Roermondsplein.