Rijnboogplan

Het plan “Rijnboog” is een grootschalig ontwikkelingsproject (masterplan) in het centrum van Arnhem.

Door de Slag om Arnhem is een groot deel van de Arnhemse binnenstad verwoest. Na de Tweede Wereldoorlog volgde een snelle wederopbouw. De bouwwijze en infrastructuur waren eenvoudig en voldeden in het begin van de eenentwintigste eeuw niet meer aan de eisen die de gemeente Arnhem wenselijk achtte.

De gemeente huurde de Spaanse architect Manuel de Solà-Morales Rubio in om een plan te ontwikkelen. Samen met het Nederlandse bureau Urhahn Urban Design is in 2002 het masterplan Rijnboog ontwikkeld. Het plan werd echter na 2002 zo vaak aangepast dat De Solà-Morales in 2009 afhaakte, omdat hij zijn eigen ontwerp er niet meer in kon herkennen