TODAY Van Walburgis Kerk naar Waalse Kerk

,

Ruim 5 jaar lang, sinds de onttrekking aan de eredienst van de Walburgiskerk in 2013, heeft de Walburgis gemeenschap namens de katholieke parochie in Arnhem in die kerk innovatieve en oecumenische activiteiten vormgegeven rond spiritualiteit: lezingen, tentoonstellingen, concerten, vieringen etc. Ook werd de Walburgiskerk verhuurd, waardoor voorstellingen, concerten , symposia etc. het programma van de Walburgis gemeenschap hebben aangevuld.

Helaas heeft de parochie de Walburgis moeten verkopen en heeft de Walburgis gemeenschap de mooie kerk moeten verlaten. Maar… zij vond een gastvrij onderdak  in de ‘Waalse Kerk’, de kleine kerk achter de Stadsschouwburg. De Waalse kerk ( in heel vroeger tijden de kapel van het toenmalige Agnietenklooster) is een klein kerkgebouw, intiem en biedt plaats aan 80 á 90 bezoekers. Veel kleiner dan de Walburgis.

Deze verandering heeft ook gevolgen voor de activiteiten. Een aantal cursussen is verhuisd naar D3dverdieping in het Rozet. Van grote exposities en projecten heeft men afscheid moeten nemen. De nadruk komt voortaan vooral te liggen op vieringen, diensten en zangworkshops verbonden met liturgie. Daar is de intimiteit van het kerkje dan weer heel geschikt voor. De lezingen worden ook voortgezet.

De gemeenschap heeft zich de afgelopen jaren steeds Walburgis Arnhem genoemd. Dat was duidelijk. Maar het zou verwarrend zijn om die naam te handhaven. Jansbeek Ekklesia  is het geworden.  Jansbeek is duidelijk: dat stromende water dat leven geeft en zuivert. Nu al fleurt de St. Jansbeek de stad op. En de beek stroomt lang de kapel, de plek, waar en van waaruit de groep christelijke spiritualiteit oecumenisch en open wil neerzetten.

Ekklesia is een minder bekend woord: Het is een Grieks woord, dat letterlijk betekent: vergadering van opgeroepenen. Het was het meest algemene woord voor de belangrijkste, wetgevende bijeenkomst of vergadering van burgers van een democratische stadsstaat in het oude Athene en het oude Rome. Het begrip ekklesia (grieks)/ecclesia( Latijn) wordt in het Nederlands meestal vertaald door gemeente of kerk, en kan zowel de universele kerk, de kerkgenootschappen en de lokale kerk (gemeente) aanduiden. Waarbij de nadruk meer ligt op beweging dan op instituut: ‘De kerk staat, de Ekklesia gaat’

Zie: www.jansbeekekklesia.nl ,daar vind je alle informatie over de activiteiten van de Ekklesia.
Daarnaast verschillende blogs, die tot denken en tot reageren aanzetten. Kom eens op bezoek.

Clem Follender, in samenwerking met de redactie van Arnhem2day.