TODAY: Walburgiskerk: het laatste Coventrygebed

Op zondag 16 december 2018 heeft de laatste dienst plaats gehad in de Walburgiskerk. Na 650 jaar houdt het gebouw als kerk op te bestaan. De ontkerkelijking in Nederland zet zich voort, wie in Nederland gaat nu nog naar een (katholieke) kerk : bijna niemand meer. De Walburgiskerk is inmiddels verkocht. In 2019 en 2020 maakt Museum Arnhem gebruik van het gebouw, als expositieruimte voor jonge kunstenaars. Na die twee jaren krijgt de Walburgiskerk een woonbestemming: in de kerk zullen appartementen worden gevestigd. Een zelfde lot onderging al de katholieke kerk aan de Van Slichtenhorststraat in de wijk Sint Marten in 2001.

Op vrijdag 14 december jl. werd voor de laatste keer het zogenaamde Coventrygebed in de Walburgiskerk gehouden. Het (korte) Coventrygebed, werd sinds 1959 iedere vrijdagmiddag om 12.30 uur in de Walburgiskerk gehouden, en het hoort bij Arnhem.

Coventrygebed : bidden voor vrede. Dat gebeurt iedere vrijdag in bijna 200 steden over de hele wereld, die geteisterd zijn door oorlogsgeweld. Dit vrijdaggebed is begonnen in Coventry, Engeland dat tijdens de tweede wereldoorlog zwaar getroffen werd. In de ruïnes van de verwoeste St. Michael kathedraal zijn bij opruimwerkzaamheden spijkers gevonden die in een kruisvorm lagen, later het “Cross of Nails” genoemd. Daaruit is een wereldwijde verzoeningsbeweging op gang gekomen, waarbij onder meer de Gedächtniskirche in Berlijn (Duistland), Freetown in Sierra Leone en na 9/11 New York is aangesloten. Rond het middaguur vindt het vredesgebed plaats, in ieder land met een eigen thema. Arnhem, zelf zwaar getroffen tijdens de tweede wereldoorlog, maakt deel uit van het Coventry Beraad Nederland samen met nog een 13-tal steden in Nederland.
Voor meer informatie zie: www.coventryberaad.nl

Het Coventrygebed vredesgebed wordt verzorgd door een werkgroep van de Raad van Kerken Arnhem. Na het laatste Coventrygebed in de Walburgiskerk werd door de deelnemers aan dat gebed het “Cross of Nails” in processie naar de Waalsekerk gebracht. De (protestantse) Waalsekerk vindt je aan de Gasthuisstraat 1 in Arnhem, op korte loopafstand van de Walburgiskerk. Vanaf nu zal wekelijks op vrijdag in de Waalsekerk het Coventrygebed worden gebeden.